BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Expo-line.com beschermt de persoonsgegevens op haar website. De gegevens worden niet aan derden verkocht. 

Alle gebruikers hebben het recht om persoonlijke informatie die Expo-Line bijhoudt, in te zien of te veranderen. Alleen op verzoek geven wij bezoekers inzage tot hun persoonlijke gegevens. Neem contact op via info@expo-line.com.

Indien de informatie die wij bijhouden onjuist of niet langer juist is, dan kan de bezoeker deze informatie verbeteren.

Expo-line.com houdt postadres en telefoonnummer bij om de bestellingsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze gegevens dienen louter commerciële doeleinden.

De verkregen informatie wordt enkel gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Identiteit van de gegevensverzamelaar

Dit is de website van expo-line.com, onderdeel van RLB Systemen bvba. Hoofdzetel is gelegen op Havenlaan 9, 3980 Tessenderlo in België. B.T.W.-nummer is BE 0876 668 182.

Als je wil reageren op deze privacy verklaring dan kan je contact opnemen:

- Per telefoon: +32 (0)13 77 62 00

- Per mail: info@expo-line.com.

- Per brief: Expo-Line, Havenlaan 9, 3980 Tessenderlo, België

Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

- Klantenaccount

Expo-Line maakt voor iedere klant die zich registreert een klantenaccount aan. Dat is een door wachtwoord beveiligde toegang tot zijn / haar opgeslagen persoonsgegevens.

- Klantenaccount aanmaken

Volgende gegevens zijn verplicht bij de registratie:

- emailadres, wachtwoord, voornaam, achternaam, adres, aanvaarden van algemene voorwaarden

- Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten (bijvoorbeeld: "Mijn voorkeuren"), de technische administratie, eigen marketingdoeleinden en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

- Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Expo-Line, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikte eindapparaat, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wij van u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie) hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

- Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd. Uw browser slaat dit op op uw computer of harde schijf. Die informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden gestuurd. 

Dankzij een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Zo hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen. Zo proberen wij uw webbezoek te optimaliseren.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst. We gebruiken deze om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan die informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanomiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken) of ("tweeten") of ("pinnen") op sociale netwerksites Facebook, Twitter en Pinterest.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.be). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S.; https://www.facebook.com/about/privacy

- Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View,California, US, https://policies.google.com/privacy 

Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

U heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Deze aanvraag kan u indienen via de contactpagina.

U kan Cookies in- of uitschakelen via de instructies van uw browser.